Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Pravidla a zásady ochrany osobních údajů a zasílání marketingových sdělení obchodu umístěného na internetové adrese https://www.kapsacek.cz

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Správce osobních údajů společnost Kapsáček, s.r.o., se sídlem Olomoucká 1292/17a, Černovice, 618 00 Brno, identifikační číslo: 19162901, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 133251 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce osobních údajů“ nebo „správce“) informuje klienta, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o zakoupeném zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Pokud klient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude správce osobních údajů uchovávat osobní údaje, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o zakoupeném zboží za účelem zasílání a předávání marketingových sdělení. Výše uvedené údaje jsou zpracovávané automatickým způsobem s možností profilování.
 4. Správce osobních údajů informuje klienta, že může správce osobních údajů požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má klient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může klient pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V takové případě je mezi správcem osobních údajů a třetí osobou uzavřena Zpracovatelská smlouva, obsahující ujednání o mlčenlivosti a zachování bezpečnosti při nakládání s osobními údaji. Správce osobních údajů informuje, že osobní údaje bez souhlasu klienta předává zejména za účelem plnění smlouvy zdravotní pojišťovně jejímž je klient pojištěncem a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 6. Správce zjišťuje spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Ty správce zasílá pokaždé, když klient nakoupí na webu správce, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí správce automaticky na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti klientů s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá správce zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může správce předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu klienta. Osobní údaje klienta nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může klient kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude správce klientovi dotazník dále zasílat.
 7. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 8. Správce osobních údajů informuje klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji, je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 9. V případě dotazů a nejasností ohledně nakládání s osobními údaji, tyto nejasnosti na žádost klienta správce upřesní.
 10. Kontaktní správce jsou:
  • Korespondenční adresa Olomoucká 1292/17a, Černovice, 618 00 Brno
  • emailová adresa info@kapsacek.cz
  • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Michaela Netrdová; mich.lova@seznam.cz
  • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Petra Foretníková petrasnasilova@seznam.cz

V Brně dne 6. 10. 2023